O nas

DELiWINA to rodzinna firma zlokalizowana w Poznaniu, zajmuja?ca sie? importem i dystrybucja? win, załoz?ona w 2010 r. przez Joanne? i Guillauma Deliancourt. Chcieli oni zmienic? obraz win francuskich obecnych na polskim rynku, do tej pory cze?sto znieche?caja?cych konsumento?w swoim niekorzystnym stosunkiem ceny do jakos?ci. A przeciez? Francja pod wzgle?dem wina, jak rzadko kto?ry kraj na s?wiecie, moz?e byc? z?ro?dłem pie?knych i niepowtarzalnych wraz?en?, za kto?re nie zawsze trzeba płacic? maja?tek. Od samego pocza?tku potrafilis?my “wyłowic?” z morza wina francuskiego obok powszechnie poz?a?danych butelek od legendarnych producento?w ro?wniez? wiele ekscytuja?cych nowos?ci od wschodza?cych dopiero gwiazd winiarstwa.

Tym samym budowanie naszego portfolio było i jest dokładnie przemys?lane. Dla nas zawsze od ilos?ci waz?niejsza była jakos?c?. Nawia?zywalis?my kolejno wspo?łprace? z tymi producentami win, kto?rzy w najbardziej udany sposo?b potrafili oddac? w nich charakter danej apelacji, moga?cych pochwalic? sie? wielopokoleniowym dos?wiadczeniem, bogatym zbiorem nagro?d i wyro?z?nien? oraz maksymalnym szacunkiem dla naturalnego s?rodowiska. Wierzymy w znaczenie “terroir”, rodzimych szczepo?w, ro?z?norodnos?c? i organiczna? uprawe? winoros?li.

Reprezentujemy wielu czołowych producento?w win na s?wiecie. W 2014r. z duma? dodalis?my do swojego katalogu najwyz?szej klasy szampany Pol Roger. 3 lata po?z?niej kolejnym waz?nym krokiem było wzbogacenie naszej oferty o wina Maison Trimbach, Maison M. Chapoutier oraz legendy Piemontu - Elio Altare. Dzis? portfolio DELiWINA to nie sama Francja, jednak przy dodawaniu do niego kolejnych krajo?w i regiono?w kierujemy sie? dokładnie tymi samymi zasadami.

Rozwo?j firmy przez ostatnie lata nie byłby moz?liwy bez fantastycznych ludzi z naszego coraz liczniejszego zespołu. Tutaj tez? nikt nie trafia przypadkowo. Ła?czy nas wspo?lna najprawdziwsza pasja winiarska, wiedza poparta m.in. certyfikatami WSET oraz podzielana filozofia i etyka pracy. Dbamy nieustannie o to, by s?wiadczone przez nas usługi, tak samo jak oferowane produkty, cechował najwyz?szy poziom jakos?ci.

Rynek wina w Polsce dynamicznie sie? rozwija i cieszymy sie? ze swojego udziału w tym procesie. Poza posiadanym oryginalnym katalogiem produkto?w spos?ro?d konkurencji wyro?z?nia nas takz?e umieje?tnos?c? wspierania naszych odbiorco?w hurtowych ciekawymi i pomocnymi szkoleniami, prowadzonymi przez fachowco?w najwyz?szej klasy z naszej własnej druz?yny.

U naszych kliento?w organizujemy ro?wniez? niezapomniane spotkania producento?w z finalnymi konsumentami win. Przeprowadzane podczas tych evento?w degustacje pozwalaja? na bliz?sze poznanie historii danej winnicy, ludzi stoja?cych za jej sukcesem oraz głe?bsze dos?wiadczenie, zrozumienie a tym samym docenienie ich produkto?w. W ten sposo?b budowane sa? sympatyczne mie?dzyludzkie relacje oraz przywia?zanie do danych win trwaja?ce długie lata.

Wierzymy w proste i etyczne reguły wspo?łpracy, gdzie najlepsze doste?pne produkty poła?czone z rzetelna? i praktyczna? wiedza? sa? wystarczaja?cymi narze?dziami, by osia?gna?c? biznesowy sukces, satysfakcje? oraz zwykła? rados?c? ze sprzedaz?y win.

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej w naszej Polityce Cookies    Zamknij